Spin And Win!

שחקו ב-Spin & Gold והרוויחו נקודות Leaderboard! אתה יכול לצבור כפל נקודות
ב-Leaderboard שלך על ידי משחק 6MAX S&G.

סך הפרסים

בליינדים

$10/$5

$5/$2

$2/$1

$1/$0.50

$0.50/$0.25

$0.25/$0.10

$0.10/$0.5

$0.05/$0.02

$0.02/$0.01

פרס יומי

$3,000

$2,200

$1,600

$1,080

$870

$615

$546

$316

$204

$24,350

עד

8

11

20

25

40

60

80

100

200

* פרסי ה-Leaderboard עבור כל רמות ההימור משולמים בכרטיסי Spin & Gold בשווי ההימור המתאים.
3MAX ו-6MAX חולקים טבלת הישגים אחת.

איך אני משיג נקודות?

לאחר המשחק, תוכלו לקבל את נקודת ה-leaderboard כפי שמוצג בטבלה למטה.

חלוקת נקודות 3MAX

עלות כניסה

$200

$100

$50

$20

$10

$5

$3

$1

$0.25

מקום 1

2400

1200

600

240

120

60

36

12

3

מקום 2

1600

800

400

160

80

40

24

8

2

מקום 3

800

400

200

80

40

20

12

4

1

חלוקת נקודות 6MAX

עלות כניסה

$20

$10

$5

$3

$1

$0.25

מקום 1

320

160

80

48

16

4

מקום 2

240

120

60

36

12

13

מקום 3

160

80

40

24

8

2

מקום 4

80

40

20

12

4

1

מקום 5

80

40

20

12

4

1

מקום 6

80

40

20

12

4

1

רוצה להרוויח במהירות יותר נקודות?

אז Happy Hour בדיוק בשבילך.

כפול נקודות יזוכה יותר מהרגיל.
כן, זה אומר שמספר הנקודות המרבי שניתן להשיג מוכפל גם כן!

המשך לעקוב

* Happy hour for everyone 22:00:00 ~ 23:59:59 (UTC -8)

טבלת ניקוד יומי

קידום מכירות ומגבלות

 • לוח ה-Spin & Gold Leaderboard יפעל מ-2023-11-01 00:00:00 ~ 2023-11-30 23:59:59 (PST).
 • ניתן לצבור 3MAX ו-6MAX נקודות Leaderboard רק ב-Spin & Gold.
 • נקודות יצטברו רק על פני ההימורים והבליינדים המופיעים בטבלאות הקידום.
 • לא יהיו קשרים בטבלאות המובילות. הגורם המכריע לשבירת השוויון יהיה הזמן (מי ישיג את הנקודות ראשון).
 • פרסים יחולקו עד 24 שעות לאחר סיום הטבלה.
 • תוקפם של כרטיסי Spin & Gold שלא נעשה בהם שימוש יפוג תוך 90 יום ממועד ההענקה. לא ניתן להעביר או להחליף כרטיסים ב-T$ או במזומן.

תנאים והגבלות

 • שחקנים חייבים להיות בני 18+, 19+, 21+ או 24+ בהתאם לתחום השיפוט, כדי להשתתף.
 • שים לב שכל אגרות פרסים או ערבויות כפופות לשינוי וייתכן שחלק מהסכומים הרשומים באתר זה אינם עדכניים. אנא בדוק את סכומי הערבות הרשומים בלקוח המשחק לקבלת המידע העדכני ביותר.
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להשעות כל מבצע, טורניר או תכונת משחק בכל עת.
 • אם שחקנים כלשהם נופלים בחשד לפעילות הונאה, יש לנו את הזכות לחקור ולהסיר את השחקנים אם יאושר.
 • תנאים והגבלות אלו כפופים לתנאי האתר, אותם ניתן למצוא בלוח המשחק.