HIGH ROLLERS

העלינו את ההימור על ההיי רולר שלנו. High Rollers מבטיחים כעת מעל 6 מיליון דולר לשבוע!

הצטרפו אלינו בימי ראשון לטורניר הגדול ביותר בפוקר מקוון:

$10K סופר MILLION$ עם $2M מובטחים.

לוח זמנים

שני - שבת

שם אירוע

High Rollers: Blade Opener $5K, $100K GTD

High Rollers: Battle Royale $ 525, $ 50K GTD

High Rollers: Blade Prime $5K, $100K GTD

High Rollers: Super MILLION$ [Final Table]

High Rollers: Main Event $1K, $100K GTD

High Rollers: PLO Main Event $1K, $50K GTD

High Rollers: Big Game Hunter $1,050, $50K GTD

High Rollers: Blade Mulligan $5K, $100K GTD

High Rollers: FAST $500, $15K GTD

High Rollers: Supersonic $525, $15K GTD

High Rollers: Blade Closer $5K, $100K GTD

יום

ג', ה'

שני-שבת

ג', ה'

יום שלישי

שני-שבת

שני-שבת

שני-שבת

ג', ה'

שני-שבת

שני-שבת

ג', ה'

זמן (UTC+00:00)

15:00

16:30

17:00

18:00

18:00

18:30

19:30

20:00

21:00

22:00

23:00

עלות כניסה

$5,000

$525

$5,000

$10,000

$1,000

$1,000

$1,050

$5,000

$500

$525

$5,000

פרס מובטח

$100,000

$50,000

$100,000

$2,000,000

$100,000

$50,000

$50,000

$100,000

$15,000

$15,000

$100,000

לוח זמנים

ימי ראשון

שם אירוע

High Rollers: Blade Opener $5K, $250K GTD

High Rollers: Battle Royale $525, $150K GTD

High Rollers: Blade Prime $5K, $500K GTD

High Rollers: Super MILLION$, $2M GTD

High Rollers: Main Event $1K, $150K GTD

High Rollers: PLO Main Event $1K, $100K GTD

High Rollers: Big Game Hunter $1,050, $150K GTD

High Rollers: Blade Mulligan $5K, $500K GTD

High Rollers: Short Deck $500, $10K GTD

High Rollers: Blade PLO $5K, $200K GTD

High Rollers: FAST $500, $50K GTD

High Rollers: Supersonic $525, $30K GTD

High Rollers: Blade Closer $5K, $250K GTD

High Rollers: Sunday Wrap-Up $500, $40K GTD

High Rollers: Sunday Cooldown $1K, $40K GTD

זמן (UTC+00:00)

15:00

16:30

17:00

18:00

18:00

18:30

19:30

20:00

20:00

20:30

21:00

22:00

23:00

0:00

1:00

עלות כניסה

$5,000

$525

$5,000

$10,000

$1,000

$1,000

$1,050

$5,000

$500

$5,000

$500

$525

$5,000

$500

$1,000

פרס מובטח

$250,000

$150,000

$500,000

$2,000,000

$150,000

$100,000

$150,000

$500,000

$10,000

$200,000

$50,000

$30,000

$250,000

$40,000

$40,000

*שימו לב שההבטחות למאגר הפרסים בטורניר עשויות להשתנות וייתכן שחלק מהסכומים המפורטים באתר זה אינם עדכניים; אנא בדוק את סכומי הערבות הרשומים בלובי הטורנירים של אפליקציית 7XL לקבלת מידע עדכני על מאגר הפרסים.

לוויינים

לוויינים שונים עם ערבויות למספר מושבים יפעלו מדי יום
היכנסו לסצנת ההיי רולר בקצב קיצוץ!

תנאים והגבלות

שחקנים חייבים להיות בני 18 ומעלה כדי להשתתף בסדרה זו.
חלים כללים סטנדרטיים של 7XL.